Säkerheten är livsviktig inom motorsport

4351724-rally-race-car-mid-race-during-the-romanian-drift-grand-prix

Motorsport kan vara en farlig sport, det är säkert ingen hemlighet. Men mycket görs också för att de olika sporterna som räknas som motorsporter ska vara säkra och roliga för både utövare och åskådare.

I Sverige har de olika motorsportförbunden ofta omfattande och noggranna säkerhetsmanualer att följa när man anordnar en tävling. Manualerna brukar ofta tala om hur man ska organisera funktionärer och publikvärdar, men också hur man ska kommunicera, så kallat säkerhetssamband. Man rekommenderar bland annat att använda radio och aldrig mobiltelefon vid kommunikation. Det finns också en rad rekommendationer för hur både mål och start ska se ut för största möjliga säkerhet när det gäller både tävlande och publik. Detta skiljer sig förstås åt mellan de olika motorsporterna. Om man har en så kallad tankningsstation eller tankningsplats så är det viktigt att denna är placerad på rätt ställe och att tillräcklig brandskyddsutrustning finns om olyckan skulle vara framme.

Sjukvård och säkerhet vid motorsporttävlingar

Innan en tävling bör de lokala sjukhusen och vårdcentralerna meddelas. Ambulans bör också kunna nå platsen inom en viss tid. Om tävlingen hålls för långt bort bör arrangören ordna med egen sjuktransport eller ambulans. Det ska även finnas sjukvårdsutbildad personal på plats. Det kan då vara bra om denna personal är utrustad med hjärtstartare eller defibrillator och annan första hjälpen-utrustning.

Brandskydd

Vid tankningsplatsen ska alltid släckningsutrustning finnas och det ska alltid råda eldningsförbud på platsen. Om tävlingen hålls när det är mörkt ska den vara upplyst. Även runt om banan ska det finnas brandsläckare och personal som är van att hantera sådana.

Publiken

Det är alltid viktigt att det finns särskilda publikplatser, som tydligt ska anvisas. De platser längs banan som är särskilt riskfyllda ska märkas ut och avspärras helt för publik. Det ska också finnas funktionärer som är publikvärdar. Farliga sträckor, som exempelvis kurvor ska aldrig vara öppna för publiken.